GLIWICE ul. Piaskowa 26
Drewno kominkowe - Śląsk Tarnowskie Góry drewno kominkowe Firewood Gliwice Katowice Zabrze

MIARA DREWNA

W praktyce naszej działalności często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi metra sześciennego drewna oraz metra przestrzennego. Chcemy zaznaczyć, że są to dwa różne pojęcia, które wymagają zdefiniowania:
  • metr sześcienny drewna to ilość odpowiadająca jednolitemu sześcianowi drewna o wymiarach 1m x 1m x 1m;
  • metr przestrzenny drewna to stos-pryzma drewna w wałkach bądź połupanego mierzony w sześcianie o rozmiarach 1m x 1m x 1m; Zatem w przypadku metra przestrzennego w w/w sześcianie zawiera się również powietrze występujące pomiędzy poszczególnymi wałkami bądź szczapami drewna.
Dodatkowo zdefiniowania wymaga pojęcie klasy drewna, które są przeznaczane na opał. Powyższe drewno występuje w Lasach Państwowych w kilku grupach handlowych:
  • S4 - to drewno, które nadaje się wyłącznie na opał ze względu na dopuszczalną dużą zgniliznę, która może osiągnąć nawet kilkadziesiąt procent;
  • S2A - to drewno pozbawione generalnie zgnilizny, a więc o znacznie większej wartości opałowej;
  • S2B - to typowe drewno średniowymiarowe do tzw. mechanicznego przerobu. To drewno jest znacznie grubsze od drewna w klasie S2A i pozbawione jest zgnilizny. Drewno w klasie S2B stanowi niewątpliwie najlepszą ofertę w asortymencie drewna opałowego-kominkowego.

Odnosząc się do warunków cenowych należy mieć na uwadze w/w pojęcia.
Kierując się cenami występującymi w Lasach Państwowych można przyjąć następujące wyliczenie:
1m3 ( metr sześcienny) drewna dębowego w klasie S2B kształtuje się w cenie około 175 zł netto. Cena dotyczy lasów zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.
Uwzględniając koszt sprowadzenia drewna z lasu( co wymaga sprzętu specjalistycznego) cena drewna do dalszego przerobu osiąga wartość ponad 200 zł netto za metr sześcienny.
W zależności od dalszych kosztów przerobu (cięcie i łupanie) wartość metra sześciennego może dochodzić do 250 zł za metr sześcienny.
W przypadku drewna w klasie S4 cena będzie tylko nieznacznie niższa, ale różnica w realnej wartości opałowej może być bardzo znacząca w stosunku do drewna s2B.

Ponownie należy podkreślić, że przedmiotowe ceny to ceny netto.
W trosce o dobro Klienta dbamy, aby zawsze odbierany był paragon lub faktura.
Paragon / faktura jest dokumentem potwierdzającym równocześnie legalność zakupionego drewna, jak również stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji w zakresie jakości nabytego drewna.
Wracając zatem do w/w wyliczenia kwotowego 1 metr sześcienny drewna dębowego to wartość min. 250 zł netto +VAT ( 8%)=270 zł .
Przytoczona wartość nie obejmuje kosztów załadunku, transportu oraz wcześniejszego składowania celem sezonowania drewna.
Nasza Firma oferuje drewno w postaci metrów przestrzennych, gdzie drewno jest automatycznie sypane, a obmiar można dokonać każdorazowo na pojazdach je dostarczających.
Dostarczając towar dbamy o to, aby drewno było równo i miarowo załadowane oraz aby nie występowały nienaturalne prześwity powietrzne.
W związku z tym, ze jest to metr przestrzenny, a nie sześcienny oferowana cena kształtuje się jak w obowiązującym cenniku.

Gwarantujemy Klientowi zawsze drewno jednorodne co do gatunku ( z wyjątkiem tzw. drewna mieszanego) oraz wysokiej jakości.
Prosimy o rozważną analizę ofert w aspekcie ich realności i legalności.
 
  OGRODY   KOMINKI

Miara drewna kominkowego: metr sześcienny drewna - metr przestrzenny drewna